Oferty pracy i usług w ramach PBS

Robotics Inventions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Husarskiej 48 w związku z realizacją projektu pod nazwą “System ewakuacji i ratowania poszkodowanych podczas klęsk żywiołowych - EvaCopNet”, który na mocy umowy nr: PBS3/B9/37/2015 z dn. 29.05.2015r. jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zaprasza Państwa do składania ofert w następującym konkursie:
Projekt płytki PCB (schemat oraz layout) układu nadajnika 457kHz wraz z oprogramowaniem. Termin składania: 27.11.2015r.

[Last update: 2015.11.16 by MSD]


Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warsaw, Poland
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com