RI Lidar 3D - zasoby w publicznych bazach danych

Projekt Stworzenie prototypu systemu do sterowania rojem robotów na mocy umowy nr UDA-POIG.01.04.00-12-058/11-00 z dn. 05/01/2012 został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych.
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
Wartość dofinansowania: 2 530 365,50 PLN
- dostep do zasobów projektu w bazie publicznej DropBox
PARP POIG 1.4

Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warsaw, Poland
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com