RI Auto (c) - an industrial solution for maintenance sector for general floors

Robotics Inventions is ready for ORDERS! The development of the autonomous industrial scrubbing, sweeping, and moping robots for industrial usage has been delivered with NCBiR.

W związku z realizacja projektu pod nazwą 'Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją serwisową', który na mocy umowy Nr UOD-DEM-1-181/001 jest dofinansowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedsięwzięcie pilotażowe dotyczące wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej, zapraszamy Państwa do składania ofert na stanowiska:
01 Architekt Robotyki
02 Projektant Robotyki
03 Architekt Robotyki
04 Inżynier Robotyki
05 Inżynier Robotyki
06 Inżynier Robotyki
12 Analityk Robotyki
13 Projektant Robotyki

Data składania: 20.12.2013r. godz. 12.00
[msd: 13.12.2013r.]

Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warsaw, Poland
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 465 8453
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com