RI Auto (c) - an industrial solution for maintenance sector for general floors

Robotics Inventions is ready for ORDERS! The development of the autonomous industrial scrubbing, sweeping, and moping robots for industrial usage has been delivered with NCBiR.

W związku z realizacja projektu pod nazwą 'Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją serwisową', który na mocy umowy Nr UOD-DEM-1-181/001 jest dofinansowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedsięwzięcie pilotażowe dotyczące wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej, zapraszamy Państwa do składania ofert w następującym konkursie:
'Wykonanie zestawów demonstracyjnych umożliwiających przetestowanie różnych metod detekcji zabrudzenia oraz jego stężenia zgodnie z metodologiami opartymi na:
i) analizie średniej refleksyjności (jakości odbicia) powierzchni podłogowych przy pomocy optycznego czujnika odbiciowego
oraz ii) analizie impedancyjnej z pomiarem różnicowym płynu dozowanego oraz zbieranego z zanieczyszczonego podłoża (stopień zanieczyszczenia) przy pomocy pomiaru przewodności oraz pojemności'.


Data składania 10.03.2014r.
[msd: 28.02.2014r.]

Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warsaw, Poland
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com