RI Auto (c) - an industrial solution for maintenance sector for general floors

Robotics Inventions is ready for ORDERS! The development of the autonomous industrial scrubbing, sweeping, and moping robots for industrial usage has been delivered with NCBiR.W związku z realizacją projektu pod nazwą 'Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją serwisową', który na mocy umowy Nr UOD-DEM-1-181/001 jest dofinansowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przedsięwzięcie pilotażowe dotyczące wsparcia badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej, zapraszamy Państwa do składania ofert w następującym konkursie:
'Opracowanie i wykonanie studium designu stacji dokującej'
data składania: 2015-11-10 r.
[msd: 27.10.2015r.]

Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warsaw, Poland
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com