RI Auto (c) - an industrial solution for maintenance sector for general floors

Robotics Inventions is ready for ORDERS! The development of the autonomous industrial scrubbing, sweeping, and moping robots for industrial usage has been delivered with NCBiR.Projekt „Demonstrator autonomicznego robota sprzątającego bez udziału operatora z automatyczną ekologiczną stacją serwisową” (Przedsięwzięcie pilotażowe Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+), który na mocy umowy nr UOD-DEM-1-181/001 jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.
oprogramowanie bezpłatne
[msd: 25.1.2016r.]

Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warsaw, Poland
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com