RI MOP (c) - a solution for maintenance sector for general floors

Robotics Inventions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marynarskiej 14 w ramach projektu pod nazwą "Badania przemysłowe autonomicznego robota-mopa do wnętrz domowych", który na mocy umowy na dofinansowanie MRPO.02.02.01-12-2-0581-9-13 jest realizowany przy współudziale środków pochodzących z programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych schemat A: Projekty badawcze, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
realizuje Zadanie 1 pt. "(Zadanie 1: Badania przemysłowe dotyczące usuwania z powierzchni podłogowych typowych zanieczyszczeń spotykanych we wnętrzach domowych)" - poszukuje:

1. Wykonawcy usługi wykonania prototypu do testowania systemów nawigacji pod kątem funkcjonowania czujników, układów elektroniki i poruszania się . Dokumentacja techniczna określająca wymagania zamawiającego - zapytanie ofertowe. Termin nadsyłania oferty na powyższe oferty do siedziby Robotics Inventions mija 28.06.2013. Oferty prosimy przesyłać na adres: Robotics Inventions sp. z o.o., ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa;

2. następujących pracowników:
- pracownika na stanowisko - Architekt rozwiązania - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki (moduł jezdny) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki (platforma mechaniczna) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki (moduł czyszczący) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki modułu czyszczącego na mokro - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (platforma elektroniczna) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (czujniki predykcyjne) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (czujniki reaktywne) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (pilot, brama wirtualna, stacja dokująca) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (logika działania) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (nawigacja) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (algorytmy sprzątania) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (dokowanie, bramy wirtualne) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (algorytmy rozpoznawania obrazu) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
Termin nadsyłania ofert na powyższe stanowiska do siedziby Robotics Inventions mija 24.06.2013r. o godz. 12:00. Oferty prosimy przesyłać na adres: jobs4eng@roboticsinventions.com

[Last update 2013.06.21 by msd]

Robotics Inventions
Marynarska 14
02-674 Warszawa, Polska
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com