RI MOP (c) - a solution for maintenance sector for general floors

Robotics Inventions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Husarska 48 w ramach projektu pod nazwą "Badania przemysłowe autonomicznego robota-mopa do wnętrz domowych", który na mocy umowy na dofinansowanie MRPO.02.02.01-12-2-0581-9-13 jest realizowany przy współudziale środków pochodzących z programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 2: Gospodarka regionalnej szansy Działanie 2.2: Wsparcie komercjalizacji badań naukowych schemat A: Projekty badawcze, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
realizuje Zadanie 4 pt. "Prace badawczo-rozwojowe (Zakup dwóch prototypów, testowanie prototypów w warunkach realnych, zakup finalnego projektu techniczno-konstrukcyjnego, zgłoszenia patentowe i promocja projektu)" - poszukuje:

1. Wykonawcy usługi wykonania prototypu aglomerującego wnioski z poprzednich dwóch prototypów. . Dokumentacja techniczna określająca wymagania zamawiającego - zapytanie ofertowe. Termin nadsyłania oferty na powyższe oferty do siedziby Robotics Inventions mija 2014-07-01. Oferty prosimy przesyłać na adres: Robotics Inventions sp. z o.o., ul. Husarska 48, 02-489 Warszawa;


2. następujących pracowników (archiwum Pracowników wybrano) :
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki modułu czyszczącego na mokro - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (pilot, brama wirtualna, stacja dokująca) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
Termin nadsyłania ofert na powyższe stanowiska do siedziby Robotics Inventions mija 31.03.2014r. o godz. 12:00. Oferty prosimy przesyłać na adres: jobs4eng@roboticsinventions.com

3. Wykonawcy usługi(archiwum wykonawcę wybrano) wykonania prototypu do badania skuteczności czyszczenia i pracy predykcyjnych i reaktywnych sensorów stopnia zabrudzenia. . Dokumentacja techniczna określająca wymagania zamawiającego - zapytanie ofertowe. Termin nadsyłania oferty na powyższe oferty do siedziby Robotics Inventions mija 2014-03-11. Oferty prosimy przesyłać na adres: Robotics Inventions sp. z o.o., ul. Husarska 48, 02-489 Warszawa;

4. następujących pracowników (archiwum - pracowników zatrudniono):
- pracownika na stanowisko - Architekt rozwiązania - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki (moduł czyszczący) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od mechaniki modułu czyszczącego na mokro - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (czujniki predykcyjne) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (czujniki reaktywne) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Specjalista od elektroniki (pilot, brama wirtualna, stacja dokująca) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (logika działania) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (nawigacja) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (dokowanie, bramy wirtualne) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
- pracownika na stanowisko - Programista (algorytmy rozpoznawania obrazu) - wymagania do przesyłanych aplikacji określone zostały w dokumencie pdf - pobierz wymagania na stanowisko .
Termin nadsyłania ofert na powyższe stanowiska do siedziby Robotics Inventions mija 27.12.2013r. o godz. 12:00. Oferty prosimy przesyłać na adres: jobs4eng@roboticsinventions.com

[Last update 2014.06.17 by msd]

Robotics Inventions
Husarska 48
02-489 Warszawa, Polska
Contact
email: sales_ri@roboticsinventions.com
tel.: +48 655 057 799, fax: +48 22 631 2603
Support Information
Contact the support: support_ri@roboticsinventions.com